Thursday, 09/12/2021 - 03:05|
MỖI NGƯỜI DÂN HÃY CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO Covid 19 GÂY RA!

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thái Nguyên
Số hồ sơ BGD-TNG-285247
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ <span style="text-indent:47.2667px;">Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi</span>
Kết quả thực hiện Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

 

Thành phần hồ sơ

Đơn phúc khảo của thí sinh


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi