Tuesday, 09/08/2022 - 04:59|
MỖI NGƯỜI DÂN HÃY CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO Covid 19 GÂY RA!
Văn bản liên quan
Chất lượng giáo dục cuối năm học 2014-2015 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày hiệu lực:
29/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo chất lượng giáo dục cuối học kì I năm học 2014-2015 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
21/01/2015
Ngày hiệu lực:
21/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dữ liệu PCGDTH đúng độ tuổi năm 2014 của huyện Phổ Yên
Ngày ban hành:
21/10/2014
Ngày hiệu lực:
21/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chất lượng giáo dục cuối năm học 2013-2014 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
25/05/2014
Ngày hiệu lực:
25/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực